Nu finns det torkskåp som är 45- 48 procent effektivare än andra. Det betyder att Sveriges förskolor och fritids tillsammans kan spara mellan 24 och 29 miljoner kronor på elräkningar om de väljer torkskåp med avfuktare eller värmepump.

Energimyndigheten har testat torkskåp, ett med avfuktare och ett med inbyggd värmepump. Både avfuktare och värmepump är kända tekniker, men har inte använts för torkskåp tidigare.

Nu finns torkskåp som är 45-48 procent effektivare

Torskskåpet Cylinda TS 190 VP ECO har värmepump och Knycer DS3C har luftavfuktare. Torkskåpen är 45-48 procent effektivare jämfört med det effektivaste torskåpet från testet år 2011. Då konstaterade Energimyndigheten att nya torkskåp drog lika mycket energi som gamla.

Tillsammans kan förskolor och fritids spara mycket på elräkningen Tillsammans kan Sveriges förskolor och fritids spara mellan 24 och 29 miljoner kronor per år på elräkningen genom att välja effektivare torkskåp. Räkneexemplet utgår ifrån 20 000 förskolor och fritids som torkar barnens kläder 200 gånger per år. Elpriset är en krona per kilowattimme och varje förskola och fritids har fyra torkskåp.

I dag är torkskåp med värmepump eller luftavfuktare dyrare att köpa än torkskåp med gammal teknik. Erfarenheter från andra produkter talar för att priserna troligen går ner ju vanligare denna typ av torkskåp blir.

Fuktavkänning som stänger av automatiskt är praktiskt och sparar

Båda torkskåpen har fuktavkänning så de stänger av automatiskt när tvätten är torr. Det är både bekvämt och sparar energi eftersom det minskar risken för att tvätten torkar längre än nödvändigt. Bara en timmes extra torkning per gång kan äta upp hela besparingen med effektivare torkskåp. Övertorkning ökar energianvändningen med 24 miljoner kilowattimmar per år. Siffran gäller hela Sverige om 20 000 förskolor torkar kläder 200 gånger per år.

Knycer har en utdragbar vagn så att du enkelt kan rulla ut kläderna och låta dem torka utomhus när vädret tillåter. Det sparar energi.

Stora skillnader i torktid för skåptorrt

Det är stora skillnader i torktid mellan de båda torkskåpen. För Cylinda 190 VP Eco tar det två timmar och för Knycer DS3C tar det fyra timmar att få torra kläder. Detta gäller när skåpet är fyllt. Har du hälften så mycket kläder i torkskåpet går det snabbare.

Det får max vara tre procent fukt kvar i kläderna för att de ska räknas som torra. Detta kallas skåptorrt eftersom kläderna direkt kan läggas in i garderoben.

Torkskåp med kondensor

Torkskåpen fungerar på samma sätt som kondenstorktumlare. Vattnet från de blöta kläderna samlas upp i en behållare vilket betyder att de inte behöver anslutas till ventilationskanal så de blåser inte ut någon uppvärmd inomhusluft, vilket också är bra ur energisynpunkt. Att torkskåpet inte behöver anslutas till ventilationskanal underlättar installationen. Tänk på att behållaren med kondensvatten måste tömmas regelbundet. Till torkskåpet Cylinda 190 VP Eco följer det med en slang så att kondensvattnet kan ledas ut direkt via avloppet.

Mycket vatten i kondensbehållaren är ett bra tecken

Ju effektivare kondensorn är desto mer vatten samlas i behållaren istället för att komma ut i rumsluften där torkskåpet är installerat. En del av vattnet från kläderna når ändå ut. Med torkskåpet från Cylinda får du ut en halv liter vatten och med Knycer får du ut nästan en liter, 0,9 liter, i rumsluften per torkning då skåpet är fyllt med kläder.

Torkskåpen skulle ha energiklass A om de hade energimärkning

Om torkskåp skulle ha haft energimärkning med samma krav som finns för torktumlare visar testresultaten att båda torskåpen skulle vara i energiklass A, vilket är bra. Idag är det bara torktumlare med värmepump som är effektivare och klarar kraven för energiklass A+ eller A++. Torkskåp kan användas för att torka sandiga och leriga kläder och skor medan en torktumlare är anpassad för att torka tvätt. Läs mer i Bra att veta. Torkskåpen från år 2011 använder så mycket energi att de skulle hamna utanför skalan A till G på energimärkningen.

Inte så vanliga i övriga EU-länder

Torkskåp har ingen energimärkning och inte ekodesignkrav på energieffektivitet och funktion. Förklaringen till detta är att torkskåp inte är så vanliga i övriga EU-länder, undantagen är Sverige och alpländerna Schweiz och Österrike där torkskåpen används till att torka skidkläder.

Torkskåpet Cylinda säljs även under namnen Nimo ECO Dryer 2.0 HP och Miele Professional ECO Dryer 2.0 HP.


Tillbaka
Nimo ETS 1900E Eco Dryer
Pris (med moms)

Ungefärligt pris med moms. Idag är torkskåp med värmepump eller luftavfuktare dyrare att köpa än torkskåp med gammal teknik. Erfarenheter från andra produktgrupper talar för att priserna troligen går ner ju vanligare denna typ av torkskåp blir.

5 560 kr
Testat program

Den inställning som torkskåpet testats med. Alla torkskåpen utom Nimo ETS 1900E har testats med tidsinställning. Innan testet startade kördes skåpen upprepade gånger för att få fram den optimala torktiden.

Automatiskt program 60°C
Kapacitet

Den maximala mängden tvätt som torkskåpet testats med, anges i kilo.

3,5  kg
Energianvändning per år (200 torkningar)

Energianvändning per år i kilowattimmar. Baserar sig på att torkskåpet används 200 gånger per år.

640  kWh/år
Torktid

Hur många timmar och minuter det tar att få kläderna torra. Gäller för det testade programmet och med fyllt torkskåp,

2 timmar och 15 minuter
Temperatur (max)

Högsta uppmätta temperaturen. Torkskåpen är testade med 60-graders programmet, men inget av skåpen kommer upp i den temperaturen.

47 ºC
Ljudeffektnivå

Ljudeffektnivån mäts i decibel, dB(A). Beskiver det ljud som torkskåpet avger, vilket gör det lätt att jämföra olika modeller. En höjning med 10 dB(A) uppfattas som en fördubbling. Inte bara antal decibel, utan även ljudets karaktär har betydelse för om det upplevs som störande eller inte.

55  dB(A)
Höjd x Bredd x Djup

Torkskåpets yttermått i centimeter, höjd bredd och djup. I detta test ingår enbart torkskåp som är ungefär 60 cemtimeter breda och 60 centimeter djupa.

190 x 59,5 x 61 cm
Luftflöde

Visar hur mycket uppvärmd inomhusluft som passerar ut via torkskåpets utblås. Anges i kubikmeter per timme som torkskåpet används. Tillverkarens egen uppgift.

45 m³/timme
Effekt (max)

Den maximala effekten. Tillverkarens egen uppgift.

1 535 W
Webbadress

Tillverkaren/gereralagentens egen webbplats där du hittar mer information och kontaktuppgifter.

www.nimoverken.com

Tabellguide

Modell

Tillverkarens egen modellbeteckning på det testade torkskåpet.

Pris (med moms)

Ungefärligt pris med moms. Idag är torkskåp med värmepump eller luftavfuktare dyrare att köpa än torkskåp med gammal teknik. Erfarenheter från andra produktgrupper talar för att priserna troligen går ner ju vanligare denna typ av torkskåp blir.

Testat program

Den inställning som torkskåpet testats med. Alla torkskåpen utom Nimo ETS 1900E har testats med tidsinställning. Innan testet startade kördes skåpen upprepade gånger för att få fram den optimala torktiden.

Kapacitet

Den maximala mängden tvätt som torkskåpet testats med, anges i kilo.

Energianvändning per år (200 torkningar)

Energianvändning per år i kilowattimmar. Baserar sig på att torkskåpet används 200 gånger per år.

Torktid

Hur många timmar och minuter det tar att få kläderna torra. Gäller för det testade programmet och med fyllt torkskåp,

Temperatur (max)

Högsta uppmätta temperaturen. Torkskåpen är testade med 60-graders programmet, men inget av skåpen kommer upp i den temperaturen.

Ljudeffektnivå

Ljudeffektnivån mäts i decibel, dB(A). Beskiver det ljud som torkskåpet avger, vilket gör det lätt att jämföra olika modeller. En höjning med 10 dB(A) uppfattas som en fördubbling. Inte bara antal decibel, utan även ljudets karaktär har betydelse för om det upplevs som störande eller inte.

Höjd x Bredd x Djup

Torkskåpets yttermått i centimeter, höjd bredd och djup. I detta test ingår enbart torkskåp som är ungefär 60 cemtimeter breda och 60 centimeter djupa.

Luftflöde

Visar hur mycket uppvärmd inomhusluft som passerar ut via torkskåpets utblås. Anges i kubikmeter per timme som torkskåpet används. Tillverkarens egen uppgift.

Effekt (max)

Den maximala effekten. Tillverkarens egen uppgift.

Webbadress

Tillverkaren/gereralagentens egen webbplats där du hittar mer information och kontaktuppgifter.

Det finns torkskåp för många olika användningsområden som förskolor, fritids och tvättstugor. Torkskåpen omfattas inte av den obligatoriska energimärkningen. Det säljs i storleksordningen 20 000 torkskåp per år i Sverige.

Lite förenklat finns det torkskåp i tre olika storlekar och med olika användningsområden. Torkskåp för att till exempel torka kläder i på förskolor och på fritids, större torkskåp för gemensamma tvättstugor i flerfamiljshus och små vägghängda torkskåp för badrum.

Torkskåpet kan torka sandiga kläder och skor

När du hänger in kläder så tänk på att den varma luften i torkskåpet måste kunna cirkulera fritt, annars blir kläderna ojämnt torkade. Torkskåpet kan användas för att torka både kläder och skor även om de är sandiga och leriga. Då är torktumlare inget alternativ, den kan gå sönder om sand tränger in på fel ställen. En torktumlare är avsedd för att torka tvätt i.

Tidsstyrning eller fuktavkänning

Torkskåpen styrs antingen av en elektronisk fuktavkännare som stänger av torkningen automatiskt när kläderna är tillräckligt torra eller via ett tidur. Med ett tidsinställt program ställer man in den tid man tror behövs för att kläderna ska bli torra, vilket ökar risken för övertorkning och energianvändningen ökar helt i onödan.

Att torka utan värme sparar energi men tar tid

Många använder torkskåpet bara till att hänga in kläder, utan att sätta på någon värmefläkt. Det minskar energianvändningen, men det tar mycket längre tid att få kläderna torra. Tänk på att dörren ska vara öppen! På förskolor och fritids är det ofta viktigt att snabbt få kläderna torra igen.

Se över ventilationen i ditt hus

Det är viktigt att se över ventilationen i det utrymme där torkskåpet ska installeras. Har huset mekanisk ventilation eller frånluftsvärmepump kan ventilationssystemet påverkas negativt av höga luftflöden från torkskåpet. Det finns torkskåp som har kondensor vilket betyder att de inte behöver anslutas till ventilationskanal så de blåser inte ut någon uppvärmd inomhusluft, vilket är bra ur energisynpunkt. Dessutom underlättar det installationen.

Installation

Torkskåpet ska stå helt plant, vara fäst i väggen och anslutet till ventilationskanal med dragavbrott.

Det alltid är billigare och drar mindre energi att centrifugera bort vattnet istället för att torka bort det.