En tvättmaskin ska vara energieffektiv, tvätta rent, skölja bra, centrifugera väl, vara lätt att använda och inte bullra.

När du ska köpa en ny tvättmaskin får du hjälp av energimärkningen.

Front- eller toppmatade tvättmaskiner

Frontmatade tvättmaskiner är vanligast och ryms inom golvmåttet 60 x 60 cm. Fördelen är att du kan ha en torktumlare ovanpå tvättmaskinen, en så kallad tvättpelare. En nackdel är att det inte går att öppna luckan under tvättprogrammets gång. Toppmatade tvättmaskiner tar mindre plats och du kan ta ut eller lägga i plagg under tvättprogrammet utan att vattnet rinner ut på golvet. En nackdel är att de har två, ibland tre luckor som kan vara besvärliga att öppna och stänga.

Tips - väg tvätten på badrumsvågen

Att tvätta i fylld maskin är ibland lättare sagt än gjort då kapaciteten på tvättmaskiner har ökat. I genomsnitt tvättar man ungefär 2,5 kilo per omgång. Ett tips är att väga tvätten badrumsvågen innan du lägger in den i tvättmaskinen.

Centrifugera bort vattnet

Det mest energieffektiva sättet att få ur vattnet ur kläderna är att centrifugera bort det. Välj en tvättmaskin med minst 1 200 varvs centrifugering så får du snabbt tvätten torr och minskar energianvändningen jämfört med om tvätten torkas i en torktumlare. Detta är extra viktigt när du inte har möjlighet att torka tvätten utomhus. Högre centrifugeringsvarvtal ger oftast torrare tvätt, men tvättrummans storlek och utformning har också betydelse för hur mycket vatten det blir kvar i kläderna. På energimärkningen visas hur bra tvättmaskinen centrifugerar på en skala från A till G där A är bäst.

Energianvändningen är två till tre gånger högre vid torkning i torktumlare jämfört med en tvätt i tvättmaskin.

Fråga efter sköljresultat

Fråga efter en maskin med bra skölj. Det är särskilt viktigt om du har känslig hud. Flera tvättmaskiner har program med extra skölj men det varierar mellan olika modeller vad detta betyder. Ibland använder maskinen mer vatten i sköljningarna och ibland kan du välja till en eller flera extra sköljomgångar. Det är dock flera faktorer än mängden vatten och antalet sköljningar som bidrar till ett bra sköljresultat.

Buller

Beroende på var tvättmaskinen installeras kan bullret upplevas som mer eller mindre störande. Alla maskiner bullrar mer under centrifugeringen än när de tvättar eller sköljer.

Användarvänlighet

Prova att öppna luckan och tvättmedelsfacket. Orkar du öppna och stänga dem? Titta på programpanelen och vreden. Är symboler och texter begripliga? Tänk på att du kommer att använda din tvättmaskin under många år, kanske flera gånger i veckan.

Här kan du läsa mer om hur du tolkar energimärkningen för tvättmaskiner.