Lågenergivilla

Fakta om huset:

 • Byggår: 2007
 • Boarea: 170 kvadratmeter
 • Yttervägg: genomsnittligt U-värde 0,09
 • Fasad: trä
 • Bjälklag: trä, stående reglar
 • Tak: plåt, extra isolerat, genomsnittligt U-värde 0,08
 • Grund: extra isolerad platta på mark, golvbjälklag: genomsnittligt u-värde 0,09
 • Fönster: 3 glas, U-värde 0,84
 • Dörr: U-värde 1,4
 • Uppvärmning: fjärrvärme
 • Ventilation: FTX

Så här fort blir ditt hus kallt

Om du bor i ett lågenergihus kommer inomhustemperaturen att ha nått + 5 grader efter:

 • fyra dygn när det är - 20 grader utomhus
 • sex dygn när det är - 10 grader utomhus
 • drygt 12 dygn när det är nollgradigt utomhus

OBS: När inomhustemperaturen når + 5 grader är det svårt att vistas i huset
trots full vinterklädsel.