Bidra till utvecklingen av hållbara och kostnadseffektiva havsenergisystem

Du som forskar om eller utvecklar system för havsenergiomvandling är välkommen att söka stöd. I denna utlysning välkomnas projektförslag inom programmets samtliga fokusområden (se nedan).

Sista dag för ansökan 2018-08-30 23:59
Utlysta medel Cirka 18 miljoner kronor

Utlysningens syfte är att bidra till:

 • En fortsatt utveckling av kostnadseffektiva och hållbara havsenergisystem i Sverige.
 • En stärkt värdekedja.
 • En hög grad av kunskapsspridning och samverkan.

Vem kan söka?

 • Företag,
 • institut,
 • universitet och högskolor.

Programmets fokusområden är:

 • Miljöpåverkan vid etablering, drift och avveckling.
 • Komponenter, delsystem och prototyper för kostnadseffektiv elgenerering.
 • Tillförlitlighet och överlevnadsförmåga.
 • Förbättrade etablerings-, drifts- och underhållsstrategier.
 • Tester och demonstration av aggregat i havsmiljö.

Utlysningen (och programmet) omfattar vågkraft, strömkraft samt salt- och temperaturgradientkraft.

Projekt som beviljas stöd ska starta mellan 1 januari 2019 och 1 april 2019 och kan som längst pågå till 25 mars 2024.

Projektet måste leda till ny kunskap eller nya metoder, alternativt utveckla eller demonstrera ny teknik eller nya processer. Projektet kan också vara av typen genomförbarhetsstudie inför en demonstration.

Ansökan får gärna skrivas på engelska. Texten ska vara skriven så att den som inte är insatt i ämnet har möjlighet att förstå vad projektet handlar om.

Vi lämnar support fram till kl. 16:00 samma dag som utlysningen stänger.


Utlysningsarkivet