Bidrag till funktionen Regional utvecklingsledare (RUL) år 2021

Nu kan Regionala energikontor söka stöd för funktionen RUL vilket innebär samordning och utveckling avden kommunala energi- och klimatrådgivningen i dialog och samverkan med Energimyndigheten. Ansökningsperioden stänger den 8 april 2021 kl. 12.00.

Sista dag för ansökan 2021-04-08 12:00

Ett beviljat beslut om bidrag kommer att gälla från och med 1 januari 2021.

En viktig förutsättning för en väl fungerande energi- och klimatrådgivning är en konstruktiv samverkan mellan de aktörer som är involverade. Energikontoren har enligt förordning 2016:385 om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning  möjlighet att söka stöd för funktionen regional utvecklingsledning (RUL). Det innebär att verka samordnande samt utvecklande inom ramen för den kommunala energi- och klimatrådgivningen i samarbete och dialog med Energimyndigheten.

Detta ingår i stödet

Energikontoren kan ansöka om ekonomiskt stöd för funktionen RUL som omfattar att bidra till utveckling och samordning av den kommunala energi- och klimatrådgivningen regionalt i samverkan med Energimyndigheten.

Vem kan söka?

De som kan beviljas stöd är Regionala energikontor som uppfyller kraven i 10 § i Förordning 2016:385:

Bidrag till ett regionalt energikontor för samordning och utveckling av kommunal energi- och klimatrådgivning får ges endast om kontoret    

  1. har en offentlig huvudman för verksamheten,    
  2. har god kännedom om energifrågor i lokalt och regionalt perspektiv, och    
  3. bedriver sin samordnings- och utvecklingsverksamhet utan vinstintresse och objektivt utifrån principen om likabehandling.

Så här ansöker ni

Ansökan ska skriftligen och helst göras genom Energimyndighetens e-tjänst E-kanalen. Tänk på att skaffa användarbehörighet i E-kanalen i god tid eftersom det kan ta några dagar. Läs mer om hur du går tillväga för att göra din ansökan i manualen för E-kanalen.

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska den sökande ta del av:

 


Utlysningsarkivet