Bidrag till utökad kommunal energi- och klimatrådgivning

Nu kan kommuner söka bidrag för att bedriva utökad kommunal energi- och klimatrådgivning under 2017. Statens energimyndighet lyser ut minst 5 000 000 kr till projekt inom utökad energi- och klimatrådgivning.

Sista dag för ansökan 2016-11-07 12:00
Utlysta medel 5 miljoner kronor vid utlysningens öppnande

Energi- och klimatrådgivningen syftar till att främja en effektiv och miljöanpassad användning av energi, att minska energianvändningens klimatpåverkan och bidra till att Sverige når de energi- och klimatpolitiska målen. Energi- och klimatrådgivningen ska förmedla lokalt och regionalt anpassad kunskap om energieffektivisering, energianvändning och klimatpåverkan. Rådgivningen ska även skapa förutsättningar att förändra energianvändningen i lokaler, bostäder och transporter.

Utlysningen för bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning omfattar två separata ansökningar; bidrag för grundläggande energi- och klimatrådgivning samt bidrag för utökad energi- och klimatrådgivning.

Detta ingår i det utökade bidraget

Syftet med bidraget till utökad rådgivning är att stimulera till ytterligare rådgivningspotential utöver det grundläggande funktionen. Konkret kan detta bestå av projekt med fokus på regionala/lokala förutsättningar, på välmotiverad samverkan inom kommunen/kommunerna med projekt med stor energieffektiviseringspotential. Gemensamt för all utökad rådgivning är att den innebär ett ökat fokus. Målgrupp för den utökade rådgivningen är hushåll samt organisationer.

Vem kan söka?

Ansökan kan göras av alla Sveriges kommuner som vill ha utökat bidrag till den grundläggande energi- och klimatrådgivning. Ansökan kan göras av enskild kommun eller kommuner i samarbete. För att söka om utökat bidrag krävs först en ansökan om grundläggande bidrag för energi- och klimatrådgivning.

Så söker du

Märk ansökan utökad rådgivning. Ansökan ska göras genom Energimyndighetens e-tjänst E-kanalen. Tänk på att skaffa användarbehörighet i E-kanalen i god tid eftersom det kan ta några dagar. Läs mer om hur du går tillväga för att göra din ansökan i guiden för E-kanalen för utökad EKR samt i  manualen för E-kanalen.

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska den sökande ta del av:


Utlysningsarkivet