Bredbandgapselektronik i energieffektivare kraftelektroniktillämpningar (BBG-programmet)

Energimyndigheten utlyser 10 miljoner kronor inom programmet Bredbandgapselektronik i energieffektivare kraftelektroniktillämpningar (BBG-programmet). I denna utlysning välkomnar vi projektförslag inom programmets samtliga forskningsområden. Sista ansökningsdag är den 31 januari 2018 kl. 14:00.

Sista dag för ansökan 2018-01-31
Utlysta medel 10 miljoner kronor

Visionen är att resultaten i programmet inom 20-års sikt bidrar till att bredbandgapsmaterial ersätter kisel inom en övervägande del av kraftelektroniken. Det ska leda till energieffektivare, lättare, kompaktare och mindre materialintensiva kraftelektroniksystem. Målet är att minska Sveriges energianvändning och bidra till en markant ökning av andelen elektrifierade fordon och farkoster.

Programmet ska vara industridrivet och inriktningen för projekten ska därmed styras av industrins behov vid respektive ansökan.

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig primärt till företag som utvecklar, tillverkar eller använder kraftelektroniksystem för tillämpningar inom till exempel förnybar elproduktion, i smarta nät, i elöverföringssystemet och elfordon, arbetsmaskiner och farkoster. Exempel på kraftelektronik är växelriktare (AC/DC- och DC/DC-omvand­lare) för solceller, vindkraftverk, HVDC-system, elmotorstyrning, i elfordon och laddning av batterier.

Projekten får längst pågå till och med 31 december 2021 och maximalt stödbelopp för ett projekt är 3 miljoner kronor.

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska den sökande ta del av:

Fullständig utlysningstext


Utlysningsarkivet