Demonstrera lösningar för hållbar användning av material

Sök stöd för projekt som syftar till att demonstrera lösningar med stor potential att bidra till ett mer hållbart materialnyttjande i samhälle och näringsliv. Projekten kan vara i pilotskala, testbäddsmiljö eller i verklig miljö.

Sista dag för ansökan 2019-08-28 23:59
Utlysta medel Cirka 10 miljoner kronor

Projekt som vi vill stödja

Utlysningen riktar sig till projekt som i pilotskala, testbäddsmiljö eller i verklig miljö avser att demonstrera innovationsbaserade lösningar, med stor potential att bidra till ett mer hållbart materialnyttjande i samhälle och näringsliv. Härigenom ska behovet av jungfruliga (primära) resurser kunna minskas. Lösningarna förväntas ha validerats i mindre skala innan medel söks i denna utlysning.

Projektens lösningar kan vara baserade på

  • innovativ teknik
  • arbetssätt
  • produktdesign
  • beteendepåverkan eller
  • affärsutformning.

De ska vara nyskapande och ha potential att bidra med en tydlig nytta i förhållande till de lösningar som tillämpas i dag. Utlysningen ger inte stöd till uppbyggnad av testbäddsmiljöer.

Läs mer i den fullständiga utlysningstexten under ”Läs detta innan du söker”.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till utlysningens syfte kan söka. Det kan till exempel vara

  • företag
  • offentlig sektor
  • universitet och högskolor
  • forskningsinstitut eller
  • övriga aktörer med anknytning till innovationsområdet.

Innovationsprogrammet RE:Source

Utlysningen genomförs inom det strategiska innovationsprogrammet RE:Source. Programmet är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden. Syftet med satsningen på strategiska innovationsområden är att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.

Kontakt

Vi lämnar support fram till kl. 16:00 samma dag som utlysningen stänger.

Utlysningens innehåll och inriktning:

Johan Felix, Innovationsledare för RE:Source, Chalmers Industriteknik 0733-94 09 43

Ansöknings- och bedömningsprocessen samt juridiska frågor:

Åsa Karlsson, Utlysningsansvarig, Energimyndigheten 016-544 23 42

Coralie Chasset, Programansvarig, Energimyndigheten 016-544 23 96 

 


Utlysningsarkivet