Design för energieffektiv vardag – utlysning nr 3

Är du företagare och vill få finansiering för att utveckla energismarta tjänster och produkter? Nu kan du söka stöd från programmet Design för energieffektiv vardag.

Sista dag för ansökan 2019-05-22 23:59
Utlysta medel 10 miljoner kronor

Hur vi lever och alla de val vi gör i vardagen; hur vi bor och reser, vad vi äter och vad vi handlar påverkar energianvändning och miljö. Programmet Design för energieffektiv vardag utgår från individers och gruppers roll i energisystemet och kombinerar energiforskning och utveckling med design och beteendevetenskap.

Målet är att ta fram energismarta affärsmodeller, tjänster, produkter och kunskap som gör det enkelt att leva energieffektivt och hållbart. Programmet ger i denna utlysning stöd till företag som utvecklar energismarta tjänster och produkter. Ett krav är att använda sig av design- och beteendevetenskap i projektet.

Varför design och beteende?

Design är en process som utgår från människans behov, vanor och beteenden, där användarperspektivet är i fokus under hela utvecklingen. Energiforskning och innovation som använder sig av design och beteendevetenskap kan möjliggöra tjänster och produkter som verkligen överensstämmer med människors faktiska behov, vanor och beteenden.

Vem kan söka?

Utlysningen välkomnar företag att söka stöd. I denna utlysning kan stöd endast beviljas till projekt där ett företag är huvudsökande - det vill säga verksamheter som oberoende av juridisk form, bedriver ekonomisk verksamhet. Med ekonomisk verksamhet menas verksamheter som tillhandahåller varor eller tjänster på en marknad.

Energimyndigheten uppmuntrar samtidigt olika projektkonstellationer, till exempel samarbeten mellan företag och högskolor, universitet eller andra relevanta aktörer. Icke-ekonomiska aktörer kan beviljas stöd inom ramen av denna utlysning, men inte som huvudsökare eller huvudstödmottagare.

Utlysningens inriktning: Teknik och innovation för resurseffektivitet

Programmet har två forsknings- och innovationsområden: Kunskap och kompetens och Teknik och innovation för resurseffektivitet. Denna utlysning riktar sig till projekt som fokuserar på inriktningen Teknik och innovation för resurseffektivitet.

Projekten ska bidra till att uppnå följande mål:

  • Det är enkelt och tilltalande för olika grupper av individer att utforma, styra, kontrollera och automatisera sin energiförsörjning, energilagring och energianvändning.
  • Det finns tekniklösningar, produkter, tjänster och affärsmodeller utformade med utgångspunkt i designtänkande och kunskap om människors beteenden som stödjer människor att göra hållbara och energieffektiva val med bibehållen eller höjd livskvalité.
  • Det svenska näringslivet är framstående inom tekniklösningar, produkter, tjänster och affärsmodeller baserade på designtänkande och människors beteenden som stärker individens roll samt inflytande i ett energieffektivt och hållbart samhälle.

När kan jag söka?

Utlysningen är öppen för ansökningar till 22 maj 2019, kl. 23.59. Projekt som beviljas stöd kan tidigast starta den 1 september 2019 och som längst pågå till och med den 31 december 2021.  

Hur ansöker jag?  

Du ansöker via Energimyndighetens ansökningssystem E-kanalen. Kom ihåg att ansöka om inloggningsuppgifter i god tid innan du ska fylla i ansökan. Ett tips är också att ladda ned Word-filen Ansökningsblankett för stöd till forskning, där du kan förbereda din ansökan. När du är klar kan du sedan klippa över varje del till E-kanalen.

Innan ansökan skickas in till Energimyndigheten ska du som söker ta del av:


Utlysningsarkivet