FFI söker förslag till nya strategiska områden

Fordonsstrategisk Forskning och Innovation (FFI) är ett samarbete mellan staten (Vinnova, Energimyndigheten och Trafikverket) och fordonsindustrin. FFI finansierar gemensamt forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter med fokus på områdena Klimat & Miljö samt Säkerhet. Nu söker vi nya förslag till strategiska områden.

Sista dag för ansökan 2017-03-26
Målgrupp

Akademi, institut och företag.

Så söker du

Förslagen skickas via e-post till FFI kansli (max 4 sidor enligt bifogad mall).

Genom FFI satsas årligen cirka en miljard kronor på forskning- utvecklingsverksamhet. Hälften av pengarna är offentliga medel och 25 procent av de offentliga medlen tilldelas genom strategiska satsningar. Det innebär att FFI under en begränsad period kan stärka upp ett utvalt område finansiellt.

Inlämningsdag

Sista dag att lämna in ett förslag på strategiskt område är den 26 mars 2017(inga projektansökningar).

Utlysta medel

Vi söker upp till två nya förslag till strategiska områden. De får pågå som längst i fyra år med start den 1 januari 2018. Maxbeloppet för respektive satsning är 40 miljoner kronor för hela perioden.


Utlysningsarkivet