Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende (E2B2)

Nu öppnar en ny utlysning inom E2B2, forsknings- och innovationsprogrammet för Energieffektivt byggande och boende. I denna utlysning välkomnas ansökningar inom hela programmets område. Tvärvetenskapliga projekt och projekt i samverkan mellan olika aktörsgrupper är särskilt välkomna.

Sista dag för ansökan 2019-09-10
Tid för beslut oktober
Utlysta medel 45 Miljoner kronor

Energimyndigheten och IQ Samhällsbyggnad välkomnar sökande i den tredje utlysningen från forsknings- och innovationsprogrammet E2B2. I denna utlysning välkomnas ansökningar inom hela programmets område. Vi välkomnar särskilt tvärvetenskapliga projekt och projekt där olika aktörsgrupper samverkar, exempelvis akademi tillsammans med företag.

Om E2B2

Forsknings- och innovationsprogrammet E2B2 är en bred satsning för forskning och utveckling inom området energieffektivt byggande och boende. Programmet ska bidra till ökad energieffektivisering i bebyggelsen genom forskning, utveckling, innovation och demonstration. Programmets vision, mål och forskningsinnehåll beskrivs närmare i programbeskrivningen.

Läs mer om bakgrunden till programmet på Energimyndighetens webbplats här,
eller besök E2B2:s webbplats: www.e2b2.se

Omfattning och prioriteringar

En generell utgångspunkt för projekten är att de ska utgå från ett systemperspektiv i betydelsen att resultaten från varje enskilt projekt ska leda till energieffektivisering även i ett större samhällsperspektiv. Övriga önskvärda egenskaper hos ansökningarna är att de:

  • utformas för att säkerställa god spridning och användning av resultaten
  • har motfinansiering från näringslivet.

Utlysningens inriktning

I denna utlysning välkomnas ansökningar inom hela programmets område. Tvärvetenskapliga projekt och projekt där olika aktörsgrupper samverkar, exempelvis akademi tillsammans med företag, välkomnas särskilt.

Exempel på projekt som anses relevanta för utlysningen:

  • Utvecklingsprojekt i samverkan med marknadsaktörer, demonstrationsprojekt samt utvärderingar av nya tekniklösningar. Utvärdering i detta avseende är testning och validering av nya eller förbättrade produkter, processer eller tjänster. Exempelvis kan projekten utgå från olika tekniklösningar som har varit eller är aktuella inom nätverken BeBo, Belok, BeLivs, BeSmå, eller LÅGAN.
  • Projekt som använder samhällsvetenskaplig, beteendevetenskaplig eller systemvetenskaplig metodik.
  • Projekt som nyttiggör och tillämpar Energimyndighetens genomförda mätningar av näranollenergibyggnader.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till ovanstående mål kan söka. Det kan till exempel vara:

  • företag
  • offentlig sektor
  • universitet och högskolor
  • institut med anknytning till energieffektivisering i bebyggelsen
  • övriga aktörer med anknytning till energieffektivisering i bebyggelsen.

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas i slutet av oktober 2019. Projektet kan starta tidigast november 2019 och kan som längst pågå till 31 december 2021.

Läs mer i den fullständiga utlysningstexten.

Lär dig mer om utlysningen i filmen

Kontakt

Vi lämnar support fram till kl. 16:00 samma dag som utlysningen stänger.

Energimyndigheten:

Martin Andersson E-post
Tel: 016-544 21 70

Marie Rosenqvist E-post
Tel: 016-544 23 77

IQ Samhällsbyggnad:

Anna Land E-post
Tel: 072-554 461


Utlysningsarkivet