Indo-svensk gemensam utlysning inom cirkulär ekonomi

Forskningsfinansiärer i Indien och Sverige öppnar nu en gemensam utlysning om cirkulär ekonomi där du som vill bidra till omställningen till en cirkulär ekonomi kan söka stöd för att genomföra bilaterala projekt med svenska och indiska aktörer.

Sista dag för ansökan 2022-08-17 14:00
Tid för beslut 2022-11-15
Utlysta medel Cirka 69 miljoner kronor

Omställningen till en cirkulär ekonomi är en av flera viktiga byggstenar i ett hållbart samhälle eftersom återanvändning, återtillverkning och återvinning bidrar till en långsiktig användning av material och andra resurser och därigenom begränsar utvinningen av jungfruliga resurser. Det gäller både biobaserade och icke-biobaserade resurser.

Omställningen från linjär till cirkulär ekonomi, och från begreppet värdekedjor till värdecykler, är en komplex process för samhället. Den kräver förändringar inom nästan alla samhällssektorer. Olika aspekter behöver tas upp, såsom policyutveckling, hälsoaspekter, arbetslivsmiljöer, individuellt och samhälleligt beteende, sociala aspekter med mera.

Även om många tekniska lösningar och cirkulära initiativ implementerats, finns det fortfarande stora kunskapsluckor. Dessa spänner hela vägen från grundforskning till marknadsnära initiativ som innovation och annan implementering i samhället.

Forskningsfinansiärer i Indien och Sverige öppnar nu en gemensam utlysning om cirkulär ekonomi. Utlysningen är ett samarbete mellan:

  • the Department of Science and Technology (DST), Government of India
  • the Department of Biotechnology (DBT), Government of India
  • the Ministry of Earth Sciences (MoES), Government of India
  • Biotechnology Industry Research Assistance Council (BIRAC)
  • Formas, Statens forskningsråd för hållbar utveckling
  • Vinnova, Verket för Innovationssystem
  • Forte, Vetenskapsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
  • Vetenskapsrådet
  • Energimyndigheten

Syftet med utlysningen är att stödja forsknings- och innovationsprojekt med hög relevans för samhällets omställning till en cirkulär ekonomi.

Mer information om utlysningen finns hos Formas  

Vem kan söka?

Utlysningen är öppen för organisationer i Sverige och Indien som vill samarbeta.

Deltagande från olika typer av aktörer uppmuntras, såsom näringsliv, universitet, universitetssjukhus, offentliga parter, forskningsinstitut eller andra relevanta aktörer. Projektteamen måste bestå av minst tre partners; minst en från varje land.

Projektet kan starta tidigast 2022-12-01.

Hur mycket kan du söka?

Svenska projektdeltagare kan ansöka för projekt från 1 till 3 år med en budget om max 2 miljoner kronor per år. Organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet som vill söka bidrag från Formas omfattas av EU:s regler för statligt stöd där krav och nivå på medfinansiering framgår.

Ansökning sker via Formas system Prisma

De svenska projektsamordnarna lämnar in sina projektansökningar till Formas i onlinesystemet Prisma.

Ansök i Prisma (research.se)

Notera att sökande även måste skriva en gemensam svensk-indisk projektbeskrivning med hjälp av den fördefinierade mallen och skicka in som bilaga i ansökan. Observera att projektbeskrivningen måste vara identisk i ansökningarna på den indiska och svenska sidan.  

Informationsmöten 18 maj och 2 juni

Under mötet får du information om utlysningen och du kommer även få möjlighet att ställa frågor kring utlysningen. Informationsmötena sker digitalt.

För mer information se fullständig utlysningstext hos Formas

Kontakt

Formas 

Louise Staffas, 08-775 41 12

Pernilla Hjert-Elgström (för administrativ support och frågor om Prisma) 

Energimyndigheten

Fredrik Brändström, 016-544 23 66


Utlysningsarkivet