Insatser för att minska processindustrins utsläpp av växthusgaser

Energimyndigheten utlyser cirka 50 miljoner kronor för innovationsfrämjande åtgärder i syfte att minska processindustrins utsläpp av växthusgaser. Sista ansökningsdag är den 3 april 2017, klockan 16:00.

Sista dag för ansökan 2017-04-03 16:00

Utlysningens syfte är att främja innovation för att minska processutsläpp inom svensk och internationell industri och därigenom även skapa en grund för teknikexport. Utlysningen riktar sig till alla aktörer inom universitet, högskolor samt centrum eller likande knuta till dem, institut, företag och branschorganisationer. Projekt som genomförs i samverkan mellan näringsliv och akademi och/eller institut uppmuntras särskilt.

Projekt som kan få stöd inom denna utlysning ska ha en av följande inriktningar:

  • Förstudier eller genomförbarhetsstudier.
  • Mindre pilot- och demonstrationsprojekt.
  • Forskningsprojekt.
  • Innovationskluster.

Projekt som beviljas stöd kan tidigast starta 1 juli 2017 och som längst pågå till 30 november 2019.

Ansökan ska i första hand skrivas på svenska. Texten ska vara skriven så att den som inte är insatt i ämnet har möjlighet att förstå vad projektet handlar om.

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska den sökande ta del av:


Utlysningsarkivet