Konceptutveckling av energiinnovationer med affärsfokus

Sök stöd för konceptutveckling av nya energiinnovationer, som har ett affärsfokus och potential att bidra till omställningen av ett hållbart nationellt och globalt energisystem.

Sista dag för ansökan 2021-03-15

Innovativa koncept med kommersiell potential kan få stöd

Syftet med den aktuella utlysningen är att bidra till ett framtida hållbart energisystem nationellt samt globalt. Utlysningen är riktad mot nya koncept med innovationshöjd i tidiga skeden som kan bidra till ökad tillförsel av förnybar energi eller till energieffektivisering. Konceptet ska ha möjlighet att ligga till grund för utveckling av en energiinnovation med kommersiell potential som kan bidra till omställningen av energisystemet. 

Projektet kan starta tidigast 1 juni 2021 och som längst pågå i 12 månader.

Utlysningen avser stöd i form av bidrag med 100 procent av stödgrundade kostnader, dock maximalt 300 000 kronor. 

Vem kan söka?

Vi välkomnar ansökningar från följande aktörer:

  • Företag
  • Universitet och högskolor
  • Forskningsinstitut  

Kontakt

Vi på Energimyndigheten svarar gärna på eventuella frågor om utlysningen. Vi får dock inte kommentera projektidéer eller lämna rekommendationer utan kan endast svara på frågor om själva utlysningen.

Tänk på att det brukar vara många som ringer sista dagen som utlysningen är öppen och att det därför kan vara svårare att få hjälp då.

Energimyndigheten finns endast tillgänglig för frågor fram till klockan 16.00, därefter kan du inte räkna med att få hjälp och stöd.

Vi svarar på frågor fram till kl. 16:00 samma dag som utlysningen stänger.


Utlysningsarkivet