Nationella representanter i IEA bioenergy

Energimyndigheten välkomnar ansökningar att verka som nationell representant inom något av IEA Bioenergys annex under 2016 – 2018. Sista ansökningsdag är 27 november kl 16 00.

Sista dag för ansökan 2015-11-27
Så söker du

Ansökan ska lämnas in via Energimyndighetens e-tjänst E-kanalen.

Utlysningens syfte är att knyta nationella representanter till de annex inom IEA Bioenergys annex där Sverige deltar.

Projekt som beviljas stöd kan tidigast starta 1 januari 2016 och som längst pågå till 31 december 2018.

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska den sökande ta del av:

IEA Bioenergy är ett internationellt samarbete för teknikutveckling på bioenergiområdet. Energimyndigheten har på uppdrag av regeringen ansvar för det svenska deltagandet i samarbetet.

IEA Bioenergy verkar för att påskynda användningen av hållbar, miljöanpassad och kostnadseffektiv bioenergi för att därigenom bidra till framtida energibehov. Målet är att förbättra samarbetet och informationsutbytet mellan länder som har nationella FUD-program inom bioenergi.

Inom IEA Bioenergy finns tio annex där Sverige medverkar. Under föregående treårsperiod deltog svenska företag, forskare och branschorganisationer i nio av annexen och ledde verksamheten i ett av dessa.

Nu är det dags att åter knyta nationella representanter till de Annex där Sverige deltar under 2016 – 2018 (Annex 33, 34, 36, 37 38, 39, 40 och 43). Deltagande i annexen kräver djup sakkunskap och möjlighet och förmåga att arbeta internationellt med forskningsfrågor för bioenergi. En central del av arbetet innefattar informationsspridning, nationellt och internationellt.

På Energimyndighetens hemsida finns en arbetsplan under kommande treårsperiod för respektive annex som sökande uppmanas att ta del av.


Utlysningsarkivet