Nydanande forsknings- och innovationsprojekt med energirelevans

Energimyndigheten utlyser ca 50 miljoner kronor för forskning och innovation med stor potential för omvälvande utveckling mot ett helt förnybart energisystem. Sista ansökningsdag är den 5 april 2017, klockan 16:00.

Sista dag för ansökan 2017-04-05
Målgrupp

Utlysningen riktar sig brett till alla typer av sökanden att, gärna i samverkan, fritt formulera projektförslag som kan bidra till myndighetens övergripande mål om ett hållbart energisystem.

Utlysta medel ca 50 miljoner kronor

For information in English, see Call for proposals-document.

Utlysningen stödjer nydanande forskning och innovation (FoI) inom samhälls‑, humaniora‑, ekonomi-, teknik- och naturvetenskaper. Beviljade projekt inom utlysningen ska ha en betydande transformativ potential för energisystemets utveckling, det vill säga ha potential att i en förlängning bidra till fundamentala förändringar i aktiviteter och beteenden inom områden som kan bidra till energi- och klimatpolitiska mål.

Ansökningarna kommer att bedömas utifrån projektets potential att bidra till radikal förändring av energisystemet i hållbar riktning, nytänkande och originalitet liksom genomförbarhet.

Projekt som beviljas stöd kan tidigast starta 1 juni 2017 och som längst pågå till 31 december 2019.

Ansökningstexten ska vara skriven så att den som inte är insatt i ämnet har möjlighet att förstå vad projektet handlar om. Ansökan på engelska ska kompletteras med en sammanfattning på svenska.

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska den sökande ta del av:


Utlysningsarkivet