Pilot- och demoprojekt med stor potential att ställa om energisystemet

Sök stöd till större pilot och demoprojekt. Medel kan sökas för innovationsprojekt som kan spänna över hela energiområdet. Visionen är att dessa lite större demonstrationsinsatser med stor potential ska stödja utvecklingen till ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart energisystem.

Sista dag för ansökan 2019-10-15

Pilot- och demoutlysningen riktar sig till projekt med möjlighet till stor potential till effekt i energiomställningen. Pilot- och demonstrationsprojekt och genomförbarhetsstudier är projekt som spänner över hela energiområdet och visionen är att dessa lite större demonstrationsinsatser ska stödja utvecklingen till ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart energisystem.

Hur mycket stöd kan jag söka för?

Sökt stödbelopp för pilot- och demostrationsprojekt ska normalt vara mer än 10 miljoner kronor. Du kan även söka stöd för genomförbarhetsstudie inför pilot- och demonstrationsprojekt.

Denna utlysning riktar sig huvudsakligen till experimentell utveckling eller genomförbarhetsstudier, men kan innehålla delar av övriga forskningskategorier.

Lämna in din skiss senast 10 september för att ha möjlighet att skicka en ansökan till utlysningen som stänger den 15 oktober.

Alla ansökningar ska föregås av inskickad skiss senast tre veckor innan stängning. Energimyndigheten ger rådgivning på skissen inför ansökan. Det är bra att vara ute i god tid för att dra nytta av rådgivningen inför fullständig ansökan.

  • 15 oktober, skiss lämnas senast 10 september

Skisser skickas till Energimyndighetens e-postadress. Läs mer i den fullständiga utlysningstexten under ”Läs detta innan du söker”.


Utlysningsarkivet