Planeringsbidrag för ansökningar till EU-program

Nu kan aktörer inom energiområdet söka stöd för att täcka del av sina kostnader i
samband med planering av ansökningar till EU-program med energirelevans, exempelvis Horisont 2020 (forskning och innovation), LIFE (miljö) och RFCS (EU:s kol och stålforskningsfond).

Sista dag för ansökan 2017-11-19

Syftet med detta stöd är att främja deltagande i programmen för de aktörer som är behöriga att söka och där projekten har energirelevans.

Vem kan söka?

Ansökan kan göras av alla aktörer inom energiområdet som är behöriga att ansöka om projekt inom EU:s program med energirelevans. Det kan exempelvis vara universitet, högskola, institut, små och medelstora företag, kommuner och icke vinstdrivande organisationer.

Planeringsbidrag kan sökas oavsett vilken del av Horisont 2020 som ansökan avser. Projektförslagets energirelevans är viktig.

När ska ansökan lämnas in?

Ansökan om planeringsbidrag ska göras till Energimyndigheten senast 6 veckor innan sista ansökningsdag för kommissionens utlysning. Datumen för dessa varierar under året beroende på vilket område man söker inom.

Planeringsbidrag kan endast sökas hos Energimyndigheten om utlysningen har öppnat hos EU-kommissionen.

Observera att ansökan om planeringsbidrag ska göras innan kostnaderna upparbetas. Kostnader kan ersättas från och med att ansökan kommit in till Energimyndigheten och sista dag för ansökan till kommissionen. Utbetalning sker efter det att ansökan har lämnats in till EU-kommissionen och sökande fått ett mottagningsbevis.

Stödets omfattning, krav och kriterier

Stöd till aktörer med ekonomisk verksamhet lämnas som stöd av mindre betydelse. Mer information om hur mycket stöd man kan få, vilka krav som måste uppfyllas samt vilka kriterier som gäller finns på sidan om Planeringsbidrag.

Så söker du

Ansökan ska skrivas enligt Anvisningar för ansökan och lämnas in via Energimyndighetens elektroniska ansökningsverktyg E-kanalen. Tänk på att skaffa användarbehörighet i E-kanalen i god tid eftersom det kan ta upp till några dagar.


Utlysningsarkivet