Projektbidrag inom energiriktad grundforskning

Denna utlysning är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Vetenskapsrådet. Syftet med utlysningen är att stödja natur- och teknikvetenskapliga grundforskningsprojekt med hög vetenskaplig kvalitet och mycket god potential att bidra till energiomställningen. Projekt inom utlysningen kan stödjas med maximalt en miljon kronor per år. Sista ansökningsdag är tisdagen den 5 april klockan 14.00.

Sista dag för ansökan 2016-04-05

Forskningsprojekten inom utlysningen ska, förutom att vara av hög vetenskaplig kvalitet, uppvisa mycket god potential att ta fram kunskap som på ett betydande sätt underlättar utvecklingen av ett långsiktigt hållbart energisystem. Projekt rekommenderas att i projektmålen inkludera mål kopplade till att projektets resultat ska nå aktörer som kan nyttiggöra projektresultaten, eftersom goda förutsättningar för nyttiggörande ses som en styrka vid bedömning av projektets energirelevans. Energimyndighetens slutliga urval inom utlysningen kommer att göras med hänsyn till den samlade projektportföljens potential att bidra till omställningen av ett hållbart energisystem. Observera att fissionsrelaterad forskning inte ingår i denna inriktning.

Mer information om utlysningen och ansökan hittar du hos Vetenskapsrådet, som administrerar utlysningen. Ansökan lämnas in via Vetenskapsrådets ansökningssystem Prisma.


Utlysningsarkivet