Sök stöd för projekt som syftar till att utveckla det svenska sjötransportsystemet

Energimyndigheten utlyser cirka 20 miljoner kronor för forskning, utveckling och demonstrationsprojekt som ska bidra till utvecklingen av ett hållbart sjötransportsystem. Sista ansökningsdag är 23 september 2021 klockan 16:00.

Sista dag för ansökan 2021-09-23
Utlysta medel Cirka 20 miljoner kronor

Projekt med inriktning mot följande områden kan söka.

 • Energieffektiva fartyg
 • Anpassning till förnybar energi
 • Operationell verksamhet och system

Vidare finns det inom dessa områden behov av att öka kunskapen om hur nedanstående förändringsfaktorer påverkar och bidrar till omställningen.

 • Drivkrafter till förändring
 • Digitalisering
 • Metoder och arbetssätt
 • Teknisk utveckling

Projektet ska ha potential att bidra till följande effektmål:

 • Utsläppen av växthusgaser för inrikes transporter är 2030 minst 70 procent lägre jämfört med 2010 års nivå.
 • År 2045 har inte Sverige några nettoutsläpp av växthusgaser. Därefter uppnås negativa utsläpp.
 • En samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringsliv i hela landet.
 • Stärkt svenskt näringsliv inom sjötransportsektorn.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till ovanstående mål kan söka. Det kan till exempel vara:

 • företag
 • offentlig sektor
 • universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner
 • institut
 • övriga aktörer med anknytning till sjötransportsystemet

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas i november 2021. Projektet kan starta tidigast 15 november 2021. Observera att tidplanen kan komma att ändras.

Utlysningen kan till exempel stänga tidigare om utlysta medel tar slut.
Läs mer i den fullständiga utlysningstexten under ”Läs detta innan du söker”.

Ansökning sker i Mina Sidor

Observera att ansökningar till denna utlysning sker i verktyget Mina Sidor, som öppnar den 1 september för ansökningar.

Du har möjlighet att titta in i vår öppna hjälpstuga där du kan få hjälp om du har frågor kring inloggning eller ansökningsformuläret.

Här finns anvisningar för hur du går tillväga.

Ansökan ska i första hand skrivas på svenska och vara komplett när den lämnas in. Ytterligare information och bedömningskriterier hittar du i den fullständiga utlysningstexten.

Observera att ansökningar till utlysningen sker via Mina Sidor vilket är en ny funktion för ansökan till Energimyndighetens program och det därför kan dröja några dagar från utlysningens publicerande till ansökningsfunktionen öppnas.

Om Energimyndighetens sjöfartsprogram

Programmet har som syfte att bidra till en omställning av sjötransportsystemet mot hållbarhet, konkurrenskraft hos svenska företag genom att:

 • Utveckla kunskap-, kompetens- och lösningar som utgör bas för utveckling av nya radikala produkter och tjänster inom området.  
 • Genom samverkan åstadkomma ökad synlighet och överföring av, forskning, utveckling och nya lösningar mellan näringsliv och akademi.  
 • Att svenska aktörer kan utveckla klimat- och resurseffektiva produkter, systemlösningar och tjänster som är långsiktigt konkurrenskraftiga på en global marknad.

Programmet pågår mellan 2018 och 2023 har en ram om 83 miljoner kronor. Det här är utlysning nr 4  

Kontakt

En webbbaserad informationsträff planeras för den 27:e augusti klockan 10-12.

Teknisk support: ekan...@energimyndigheten.se, 016-544 22 11

Vi lämnar support fram till klockan 16:00 samma dag som utlysningen stänger. 

Ansvarig för Sjöfartsprogrammet:
Magnus Henke
magnus...@energimyndigheten.se
016-544 21 03


Utlysningsarkivet