Utlysning för Nordic Energy Outlooks – Nordic Energy System Research Programme (NEOs)

Utlysningen syftar till att skapa samarbete mellan aktörer som forskar kring nordiska energisystem. 

Sista dag för ansökan 2021-04-08 13:00

Utlysningen riktar sig till forskargrupper i de nordiska länderna med expertis inom energisystemanalys och energisystemmodellering.

Utlysningen finansieras av norska Forskningsrådet, danska Energistyrelsen och Energimyndigheten. 

Fyra arbetspaket

Utlysningen har fyra definierade arbetspaket med energisystemtema och ett arbetspaket som rör projektledning.

Arbetspaketen fokuserar på modellering och innehåller följande områden:

  1. bioenergi, jordbruk samt nettoutsläpp och nettoupptag av växthusgaser från markanvändning (LULUCF),
  2. ökad elektrifiering, ny typ av eltillförsel och användning,
  3. energieffektivitet och energibesparing i ett nordiskt perspektiv
  4. fossilfri och resurseffektiva transporter och infrastruktur.

Syftet med utlysningen är att stärka nordisk forskningskompetens samt samarbete i området energisystemanalys, genom att bygga på existerande nationella forskningsprogram.

Två informationsmöten

Två informationsmöten hålls:

  • den 25 februari 13.00-14.00
  • den 25 mars 13.00-14.00

Här kan du ta del av programmet och anmäla dig till informationsmötena.

Beslut meddelas senast 30 augusti 2021.


Utlysningsarkivet