Utökad energi- och klimatrådgivning

Utlysningen vänder sig till kommuner och kommuner i samarbete som är beviljade eller ingår i samarbete inom grundstöd för energi- och klimatrådgivning 2018–2020. Dessa erbjuds härmed att ansöka om utökad energi- och klimatrådgivning.

Sista dag för ansökan 2018-09-27 12:00

Projekt som uppfyller den gemensamma kravprofilen kan få stöd. Utlysningen riktar sig till ansökningar för projekt som uppfyller följande krav. Det ska i ansökan finnas beskrivet:

  • Hur ytterligare potential för rådgivning tas tillvara utöver den grundläggande funktionen.
  • Att organisatorisk kapacitet finns för genomförande.
  • Att uppsökande rådgivning är en central metod.
  • Att målgrupper för det ansökta projektet är inom Förordning (2016:385) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning.
  • Att och hur strategisk kommunikation samt resultatspridning är centralt.
  • Att det finns en lokal och regional relevans.

Energimyndigheten ser gärna (utöver skallkraven) ansökningar som syftar till en utveckling av befintliga arbetsområden lokalt/regionalt med målet att nå nya nivåer.

Vem kan söka?

Utlysningen vänder sig till kommuner och kommuner i samarbete som är beviljade eller ingår i samarbete inom grundstöd för energi- och klimatrådgivning 2018–2020.

För frågor, kontakta:

Anna Wistrand, handläggare
Telefon: 016-542 06 44
E-post: anna.wi...@energimyndigheten.se

För teknisk support:

E-post: ekan...@energimyndigheten.se
Telefon: 016-544 22 11


Utlysningsarkivet