Vill du utveckla framtidens kostnadseffektiva och hållbara havsenergisystem?

Har du en idé om hur vi kan utveckla lösningar och kunskap för framtidens havsenergisystem? Då är du välkommen att söka stöd för ditt projekt här.

Sista dag för ansökan 2020-09-21 23:59
Utlysta medel Cirka 30 miljoner kronor

Projekt som bidrar till utveckling av kostnadseffektiva och hållbara havsenergisystem kan få stöd

Utlysningen riktar sig till projekt inom följande forskningsområden:

 • Komponenter, delsystem och prototyper för kostnadseffektiv elgenerering
 • Tillförlitlighet och överlevnadsförmåga
 • Miljöpåverkan vid etablering, drift och avveckling
 • Förbättrade etablerings-, drifts- och underhållsstrategier
 • Tester och demonstration av aggregat i havsmiljö

Utlysningen omfattar följande teknikområden:

 • Vågkraft
 • Strömkraft
 • Salt- och temperaturgradientkraft

Projektet ska bidra till att något eller några av följande mål kan uppnås:

 • En fortsatt utveckling av kostnadseffektiva och hållbara havsenergisystem i Sverige
 • En stärkt inhemsk värdekedja
 • En hög grad av kunskapsspridning och samverkan (nationell och internationell)

Du kan söka stöd för ditt projekt inom en av två olika kategorier:

 • Kategori A – Tillämpad forskning
 • Kategori B – Företagsdrivna innovations- och utvecklingsprojekt samt demonstrationsprojekt och genomförbarhetsstudier inför demonstrationsprojekt

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till ovanstående mål kan söka. Det kan till exempel vara

 • företag
 • universitet och högskolor
 • institut

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas tidigast i slutet av november 2020. Projektet kan starta tidigast 1 januari 2021.

Läs mer i den fullständiga utlysningstexten som ligger i menyn till vänster under ”Läs detta innan du söker”.

Kontakt

Vi på Energimyndigheten svarar gärna på eventuella frågor om utlysningen. Vi får dock inte kommentera projektidéer eller lämna rekommendationer, utan kan endast svara på frågor om själva utlysningen.

Vi lämnar support fram till kl. 16:00 samma dag som utlysningen stänger.


Utlysningsarkivet