Informationsmöte 3 maj – Energimyndighetens affärsfrämjande utlysningar

Välkomna till ett informationsmöte den 3 maj om utlysningarna ”Vill ni utveckla er affärsidé” och ”Vill ni testa och utveckla er lösning med kund”.

Energimyndigheten stödjer affärsutveckling som ett led i att möjliggöra och påskynda omställningen av energisystemet. Syftet med de aktuella utlysningarna Kon 2022:2 Konceptutveckling av innovationer med affärsfokus och Ver2022:2 Verifiering av innovationer med kund” är att bidra till ett framtida hållbart energisystem genom att stödja små och medelstora företag med innovationer som kan bidra till ett hållbart energisystem.

Informationsmötet riktar sig till alla som vill veta mer om utlysningarnas inriktning och ansökningsprocess.

OBS! Enskilda projekt kan inte diskuteras under mötet, kontakta någon av kontaktpersonerna för utlysningen för att få hjälp.

När: Tisdag 3 maj 2022, klockan 10.00–11.00

Var: Digitalt (Microsoft Teams), länk skickas ut före mötet.

Anmälan