9 av 10 känner till energimärkningen

Nio av tio konsumenter känner till att det finns energimärkning som visar energiklass (A+++-D) och energianvändning i kilowattimmar på många produkter. De flesta konsumenterna är dessutom positivt inställda till energimärkningen.

Nio av tio känner till att det finns energimärkning som visar energiklass (A+++-D) och energianvändning i kilowattimmar på många produkter. Det visar en undersökning som genomförts på uppdrag av Energimyndigheten. Men det finns skillnader mellan olika produktgrupper:

  • Nästan alla (97 procent) känner till att det finns energimärkning på vitvaror som kylar och frysar.
  • 64 procent känner till energimärkning på tv och bildskärmar.
  • 52 procent känner till att det finns energimärkning på uppvärmningsprodukter.
  • 27 procent känner till att det finns energimärkning på däck.

De flesta konsumenterna, dryg åtta av tio, är positivt inställda till energimärkningen.

̶ Det är glädjande att kännedomen om energimärkningen generellt är hög och att de flesta är positivt inställda till märkningen, säger Helena Holm, som ansvarar för undersökningen vid Energimyndighetens Testlab.

Om energimärkningen

Energimärkningen synliggör energianvändningen för produkter och har hjälpt till att driva på teknikutvecklingen. För 25 år sedan (när märkningen var ny) använde en kombinerad kyl och frys tre gånger mer energi än idag. Nu återfinns många produkter på marknaden i de bästa energiklasserna A++ eller A+++.

1 mars 2021 ska energimärkningen ändras för några av de produkter som idag har energimärkning. Bland annat kommer skalan ändras från A+++ - D till skalan A-G.

̶ Den nya energimärkningen ska fortsätta sporra tillverkarna att utveckla energieffektiva produkter så att konsumenter kan göra välgrundade och energismarta val även i framtiden, säger Eva-Lotta Lindholm på Energimyndigheten.

Energimärkningen är lagstadgad och gemensam för EU-länderna. Energimyndigheten är marknadskontrollmyndighet i Sverige och gör stickprov i butiker, på internet och i reklam samt dokumentkontroller och tester av energimärkta produkter.

Om undersökningen

Syftet med undersökningen var att kartlägga konsumenternas kunskaper, attityd och användning av energimärkningen. Undersökningen har genomförts av Origo Group på uppdrag av Energimyndigheten. Undersökningen baserar sig på en riksrepresentativ webbpanel med deltagare i åldrarna 18 till 84 år. Svaren har fördelats representativt över landet med avseende på ålder och kön. Totalt har undersökningen besvarats av drygt 2 000 personer. De produkter som ingår i undersökningen är kyl, frys, tvättmaskin, diskmaskin, tv och bildskärmar, däck och uppvärmningsprodukter som värmepumpar och pannor.