Coacher för energi och klimat

Energimyndigheten utlyser 5 miljoner kronor inom Nationella regionalfondsprogrammet och projektet Coacher för energi och klimat (CEK). I denna utlysning välkomnas kommuner att enskilt, eller i samverkan med varandra, skicka in sin ansökan. Sista ansökningsdag är den 6 september 2017 kl. 12.00.

Sista dag för ansökan 2017-09-06 12:00
Utlysta medel 5 miljoner kronor

Utlysningens syfte är att stärka kommunerna i deras energirådgivning och öka energieffektivisering i målgruppen små och medelstora företag (SMF). Stödet riktar sig till enskild kommun eller kommuner i samarbete. I denna utlysning prioriteras ansökningar från kommuner/ kommunsamarbeten i län som i dagsläget inte omfattas av coachningsprojektet.

De kommuner eller kommunsamarbeten som beviljas medel får rollen att nå ut till SMF med en energianvändning under 300 MWh. Satsningen på coacher för energi och klimat, speciellt inriktade på SMF med en energianvändning lägre än 300 MWh, ger företag förutsättningar att genomföra fler energibesparande åtgärder och därmed en ökad energieffektivisering. Stödet som söks ska täcka en halvtidstjänst för en coach inklusive ekonomiansvarig för projektet samt omkostnader under projektperioden.

Projektet ska redovisas kvartalsvis och då redogöra för aktuellt läge i genomförandet och därtill en ekonomisk redovisning med underlag.

Projekt som beviljas stöd kan tidigast starta 2018-01-01 och pågå till 2019-12-01.

Så söker du

Ansökan ska göras genom Energimyndighetens e-tjänst E-kanalen. Tänk på att skaffa användarbehörighet i E-kanalen i god tid eftersom det kan ta några dagar. Läs mer om hur du går tillväga för att göra din ansökan i guide för E-kanalen för Coacher för energi och klimat samt i manualen för E-kanalen.

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska den sökande ta del av:

Kommuner med coach

Idag är cirka 130 kommuner med i coachningsprojektet. Här finns en detaljerad lista över medverkande kommuner och coacher.


Utlysningsarkivet