Om energieffektivisering

Att använda energi och resurser effektivt berör oss alla och är grundläggande för en hållbar samhällsekonomi. Vi alla behöver vara med och bidra om vi ska nå Sveriges klimat- och energipolitiska mål. Du som företagare kan bidra genom att göra medvetna och energieffektiva val. Effektiv energianvändning gör dessutom företag mindre beroende av energipriser. 

Energieffektivisering handlar om att göra energianvändningen så ekonomiskt effektiv som möjligt för företagen och samtidigt så hållbar som möjligt för samhället.

Det leder bland annat till att miljö- och klimatbelastningen minskar, genom exempelvis sänkta klimatutsläpp och lägre mark- och materialanvändning. Energieffektivisering kan även bidra till ett minskat behov av utbyggnad av energiinfrastrukturer, ökad konkurrenskraft och en ökad export av innovativ svensk teknik.