Här hittar du mallar, verktyg, checklistor och broschyrer som kan vara användbara för ditt långsiktiga energiarbete. Här finns även information om och länkar till Energimyndighetens webbutbildningar inom energieffektivisering.

Det kan vara bra att först testa vilket utgångsläge ditt företag har för ett fortsatt energiarbete. Med en självdiagnos kan du få reda på företagets nuläge och få en bild av möjliga utvecklingsområden.

Energimyndigheten har två olika verktyg för självdiagnos:

Ett verktyg heter "Självdiagnos för systematiskt energiarbete" och finns på Energimyndighetens webbsida för energiledning i företag, under fliken Dokument.

 

Den andra mallen kallas "Företagens energitrappa" och är ett självskattningsverktyg som ska ge företag en utgångspunkt i arbetet mot ett mer strukturerat och systematiskt energiarbete. 

Självskattningsverktyg för företag - självskattningen visar var du ska börja läsa Företagens energitrappa.

Företagens energitrappa - här kan du läsa om de olika stegen i ditt energiarbete.

Utdrag av frågorna från excelverktyget Företagets energitrappa

Energitrappa för små företag


Tips!

För att löpande kunna följa hur det går i ditt arbete kan du även göra testet flera gånger.