Om webbplatsen

Välkommen till Energimyndighetens webbplats.

Innehåll

På vår webbplats finns både material som skyddas av upphovsrätt och material som fritt får användas. Om du vill använda upphovsrättsligt skyddat material på annat sätt än genom länkning till myndighetens webbplats måste du först ha fått tillstånd. Vänd dig till oss i så fall. Även för material som fritt får användas förespråkar vi att du länkar till oss. På så sätt får läsaren alltid den senaste uppdaterade versionen.

Energimyndighetens logotyp

Energimyndighetens logotyper finns att ladda ner här. Behöver du hjälp kan du kontakta kommunikationsenheten på tfn: 016-544 20 00

Tillgänglighet för våra besökare

För att öppna våra pdf-filer krävs minst Acrobat 6.0.

Energimyndigheten arbetar för att våra publikationer ska vara tillgängliga för så många som möjligt av våra besökare.

Talande Webb

Talande Webb är ett hjälpmedel som gör att webben talar. Talande Webb läser upp webbsidor och pdf-filer, markerar den text som läses upp, sparar uppläst tal som mp3 och ger dig möjlighet att använda läslinjal eller skärma av för att hålla fokus på det du läser. Talande Webb är gratis för dig som användare.

 

Här kan du läsa mer om hur Talande Webb fungerar.

Webbläsare

Energimyndigheten.se är optimerad för webbläsarna IE8-IE11 (Windows), Firefox och Google Chrome. Mac OS-X, Firefox, Google Chrome och Safari, iPhone iOS7 (mobile Safari), iPad iOS7 Safari och Android Google Chrome.

Personuppgiftsansvarig

Energimyndigheten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på webbplatsen www.energimyndigheten.se. Information om hur du kontaktar oss finns i sidfoten på varje sida.

Ändamål för behandling

Då du vill anmäla dig till att få våra nyhetsbrev samlar vi in personuppgifter för att kunna distribuera dessa till dig. Vi samlar även in uppgifter när du vill beställa material från vår Publikationsservice. Uppgifter samlas också in i våra e-tjänster, vid ansökan och då du lämnar uppgifter i våra olika system.

Energimyndigheten behandlar dina personuppgifter:

  • för att identifiera dig och kontrollera att din e-legitimation och din elektroniska underskrift är äkta,
  • för att administrera dina personuppgifter och upprätthålla anknytande funktioner som t.ex. register över sökande och ingivna handlingar, funktioner för användarstöd m.m. när du använder e-tjänsterna. Läs mer om detta för respektive e-tjänst.

Överföring av personuppgifter

E-legitimationer och andra handlingar kan lämnas ut när en förlitande part ska kontrollera att elektroniska handlingar som du har undertecknat är äkta och att e-legitimationen inte är spärrad samt för att förlitande parter i övrigt ska kunna bevaka sin rätt med anledning av att e-legitimationen har använts.

Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut till var och en som behöver ta del av uppgifterna till följd av elektronisk dokumenthantering som har sin grund i att fullgöra ett avtal med dig, en rättslig skyldighet, en arbetsuppgift av allmänt intresse eller en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning där en behandling av uppgifterna är nödvändig.

Rätt att begära information

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att, en gång per kalenderår, begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos Energimyndigheten, oavsett om dessa samlats in via webbplatsen eller på annat sätt.

Om du vill ha sådan information, ska du lämna en skriftligt undertecknad begäran till oss. Begäran ska enligt personuppgiftslagen göras på papper, och kan inte skickas med e-post.

Offentlighetsprincipen

Energimyndigheten är en statlig myndighet. Detta innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar, som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.