Föreskrifter

Här har vi samlat alla aktuella föreskrifter som Energimyndigheten har gett ut. Samtliga föreskrifter är i pdf-format och öppnas i nytt fönster.

STEMFS 

NummerTitel Ändrad/konsoliderad
STEMFS 2018:2

Statens energimyndighets föreskrifter om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen

 
STEMFS 2017:3

Statens energimyndighets föreskrifter om rapportering och beräkning enligt drivmedelslagen

 
STEMFS 2017:2 

Statens energimyndighets föreskrifter om ursprungsgarantier för el

 

STEMFS 2016:5

Statens energimyndighets
föreskrifter om uppgifter till energistatistik

 

STEMFS 2016:4

Statens energimyndighets föreskrifter om register för utsläppsrätter

 
STEMFS 2016:3

Statens energimyndighets föreskrifter om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning

Ändrad:
STEMFS 2018:1
STEMFS 2016:1

Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om trygg
naturgasförsörjning

 
STEMFS 2015:2

Statens energimyndighets föreskrifter om projektbaserade mekanismer

 
STEMFS
2015:1
Statens energimyndighets föreskrifter om statligt stöd till energikartläggning Ändrad: STEMFS 2017:1
STEMFS 2014:3 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet  
STEMFS
2014:2

Statens energimyndighets föreskrifter om energikartläggning i stora företag

 
STEMFS
2013:4

Statens energimyndighets föreskrifter om planering för prioritering av samhällsviktiga elanvändare

 
STEMFS 2013:1

Statens energimyndighets föreskrifter om anläggningar som omfattas av system för certifiering av vissa installatörer

 
STEMFS 2012:7

Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om beredskapslagring av olja

 
STEMFS 2012:6

Statens energimyndighets föreskrifter om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd (STEMFS 2009:1) om program för energieffektivisering

 
STEMFS 2012:5

Statens energimyndighets föreskrifter om formerna för redovisning och utbetalning m.m. av stöd till småskalig elproduktion

 
STEMFS 2012:4

Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om företagsplaner samt om skyldighet att lämna information om naturgasförsörjning.

Upphävd: ersatt av
STEMFS 2016:1

 

STEMFS 2012:3

Statens energimyndighets föreskrifter om projektbaserade mekanismer.

Upphävd: ersatt av
STEMFS 2015:2

STEMFS 2012:2

Statens energimyndighets föreskrifter om upphävande av föreskrifter och allmänna råd (STEMFS 2008:3) om planeringsåtgärder och åtgärder i övrigt som behövs för att säkerställa naturgasförsörjningen

 
STEMFS 2012:1

Statens energimyndighets föreskrifter om register för utsläppsrätter

Upphävd: ersatt av STEMFS 2016:4
STEMFS 2011:4

Föreskrifter och allmänna råd om elcertifikat

Ändrad:
STEMFS 2016:2
Konsoliderad:
STEMFS 2011:4

STEMFS 2011:2

Statens energimyndighets föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

Ändrad:
STEMFS 2017:4

Konsoliderad:

STEMFS 2011:2
 

STEMFS 2010:5

Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting

 
STEMFS 2010:3

Statens energimyndighets föreskrifter om ursprungsgarantier för el

Upphävd: ersatt av STEMFS 2017:2 
STEMFS 2010:2

Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om statligt stöd till energikartläggning

 
STEMFS 2009:4 

Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om statligt stöd till solceller

Ändrad:
STEMFS 2013:2
Ändrad
:
STEMFS 2011:5 

STEMFS 2008:2

Statens energimyndighets föreskrifter om kommunal energi- och klimatrådgivning

Upphävd: ersatt av
STEMFS 2016:3
Ändrad
:
STEMFS 2010:4 
Ändrad:
STEMFS 2008:6

STEMFS 2007:3

Statens energimyndighets föreskrifter om upphävande av föreskrift och allmänna råd om bidrag till åtgärder som främjar investeringar i storskaliga vindkraftsanläggningar till havs och i fjällområden

 
STEMFS 2006:1 

Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om uppgifter till energistatistik

 

 

Upphävd och ersatt:
STEMFS 2016:5

Ändrad:
STEMFS 2014:4
Ändrad:
STEMFS 2014:1
Ändrad:
STEMFS 2011:3 
Ändrad:
STEMFS 2010:6
Ändrad:
STEMFS 2008:5
Ändrad:
STEMSF 2008:1
Ändrad:
STEMFS 2007:1

STEMFS 2005:13

Föreskrifter om information om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp och för hushållsbruk

 
STEMFS 2005:12

Föreskrifter om information om energiförbrukning hos elektriska kylskåp och frysar för hushållsbruk

 
STEMFS 2005:11

Föreskrifter om information om energiförbrukning hos elektriska luftkonditioneringsapparater för hushållsbruk

 
STEMFS 2005:10

Föreskrifter om information om energiförbrukning hos elektriska hushållsugnar

 
STEMFS 2005:9

Föreskrifter om information om energiförbrukning av elektriska lampor för hushållsbruk

 
STEMFS 2005:8

Föreskrifter om information om energi- och annan resursförbrukning hos elektriska diskmaskiner för hushållsbruk

 
STEMFS 2005:7

Föreskrifter om information om energi- och annan resursförbrukning hos elektriska kombinerade tvättmaskiner-torktumlare för hushållsbruk

 
STEMFS 2005:6

Föreskrifter om information om energiförbrukning hos elektriska torktumlare för hushållsbruk

 
STEMFS 2005:5

Föreskrifter om information om energi- och annan resursförbrukning hos elektriska tvättmaskiner för hushållsbruk

 
STEMFS 2005:4

Föreskrifter om information om hushållsapparaters bullernivå

 
STEMFS 2001:2

Föreskrifter om statligt bidrag till investering för ombyggnad och anslutning av eluppvärmda byggnader till fjärrvärme

Ändrad:
STEMFS 2004:1 
Ändrad:
STEMFS 2003:4 

 NUTFS 

Nummer TitelÄndrad/konsoliderad
NUTFS 1998:5 Föreskrifter om statligt bidrag till vissa investeringar inom energiområdet; små vattenkraftverk  
NUTFS 1998:4 

Statens energimyndighets föreskrifter om statligt bidrag till vissa investeringar inom energiområdet: vindkraft 

Ändrad:
STEMFS 2004:5 
NUTFS 1998:3 Statens energimyndighets föreskrifter om statligt bidrag till vissa investeringar inom energiområdet; biobränsleeldade kraftvärmeverk