Föreskrifter

Här har vi samlat alla aktuella föreskrifter som Energimyndigheten har gett ut. Samtliga föreskrifter är i pdf-format och öppnas i nytt fönster.

STEMFS 

Nummer

Titel 

STEMFS 2016:3

Statens energimyndighets föreskrifter om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning

STEMFS 2016:1

Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om trygg
naturgasförsörjning

STEMFS 2015:2

Statens energimyndighets föreskrifter om projektbaserade mekanismer

STEMFS
2015:1
Statens energimyndighets föreskrifter om statligt stöd till energikartläggning
STEMFS 2014:3 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet
STEMFS
2014:2

Statens energimyndighets föreskrifter om energikartläggning i stora företag

STEMFS
2013:4

Statens energimyndighets föreskrifter om planering för prioritering av samhällsviktiga elanvändare

STEMFS 2013:1

Statens energimyndighets föreskrifter om anläggningar som omfattas av system för certifiering av vissa installatörer

STEMFS 2012:7

Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om beredskapslagring av olja

STEMFS 2012:6

Statens energimyndighets föreskrifter om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd (STEMFS 2009:1) om program för energieffektivisering

STEMFS 2012:5

Statens energimyndighets föreskrifter om formerna för redovisning och utbetalning m.m. av stöd till småskalig elproduktion

STEMFS 2012:4

Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om företagsplaner samt om skyldighet att lämna information om naturgasförsörjning.

Upphävd: ersatt av STEMFS 2016:1

STEMFS 2012:3

Statens energimyndighets föreskrifter om
projektbaserade mekanismer.

Upphävd: ersatt av STEMFS 2015:2

STEMFS 2012:2

Statens energimyndighets föreskrifter om upphävande av föreskrifter och allmänna råd (STEMFS 2008:3) om planeringsåtgärder och åtgärder i övrigt som behövs för att säkerställa naturgasförsörjningen

STEMFS 2012:1

Statens energimyndighets föreskrifter om register för utsläppsrätter

STEMFS 2011:4

Föreskrifter och allmänna råd om elcertifikat

STEMFS 2016:2 Ändringsföreskrift

STEMFS 2011:2

Statens energimyndighets föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

STEMFS 2010:5

Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting

STEMFS 2010:3

Statens energimyndighets föreskrifter om ursprungsgarantier för el

STEMFS 2010:2

Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om statligt stöd till energikartläggning

STEMFS 2009:4 

Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om statligt stöd till solceller

STEMFS 2011:5 Ändringsföreskrift

STEMFS 2013:2 Ändringsföreskrift

STEMFS 2008:2

Statens energimyndighets föreskrifter om kommunal energi- och klimatrådgivning

Upphävd: ersatt av STEMFS 2016:3

STEMFS 2008:6 Ändringsföreskrift

STEMFS 2010:4 Ändringsföreskrift

STEMFS 2007:3

Statens energimyndighets föreskrifter om upphävande av föreskrift och allmänna råd om bidrag till åtgärder som främjar investeringar i storskaliga vindkraftsanläggningar till havs och i fjällområden

STEMFS 2006:1 

Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om uppgifter till energistatistik

STEMFS 2007:1 Ändringsföreskrift

STEMSF 2008:1 Ändringsföreskrift

STEMFS 2008:5 Ändringsföreskrift

STEMFS 2010:6 Ändringsföreskrift

STEMFS 2011:3 Ändringsföreskrift

STEMFS 2014:1 Ändringsföreskrift

STEMFS 2014:4 Ändringsföreskrift

STEMFS 2005:13

Föreskrifter om information om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp och för hushållsbruk

STEMFS 2005:12

Föreskrifter om information om energiförbrukning hos elektriska kylskåp och frysar för hushållsbruk

STEMFS 2005:11

Föreskrifter om information om energiförbrukning hos elektriska luftkonditioneringsapparater för hushållsbruk

STEMFS 2005:10

Föreskrifter om information om energiförbrukning hos elektriska hushållsugnar

STEMFS 2005:9

Föreskrifter om information om energiförbrukning av elektriska lampor för hushållsbruk

STEMFS 2005:8

Föreskrifter om information om energi- och annan resursförbrukning hos elektriska diskmaskiner för hushållsbruk

STEMFS 2005:7

Föreskrifter om information om energi- och annan resursförbrukning hos elektriska kombinerade tvättmaskiner-torktumlare för hushållsbruk

STEMFS 2005:6

Föreskrifter om information om energiförbrukning hos elektriska torktumlare för hushållsbruk

STEMFS 2005:5

Föreskrifter om information om energi- och annan resursförbrukning hos elektriska tvättmaskiner för hushållsbruk

STEMFS 2005:4

Föreskrifter om information om hushållsapparaters bullernivå

STEMFS 2001:2

Föreskrifter om statligt bidrag till investering för ombyggnad och anslutning av eluppvärmda byggnader till fjärrvärme

STEMFS 2003:4 Ändringsföreskrift

STEMFS 2004:1 Ändringsföreskrift

 NUTFS 

Nummer

 Titel

NUTFS 1998:5 Föreskrifter om statligt bidrag till vissa investeringar inom energiområdet; små vattenkraftverk
NUTFS 1998:4 

Statens energimyndighets föreskrifter om statligt bidrag till vissa investeringar inom energiområdet: vindkraft

 STEMFS 2004:5 Ändringsföreskrift

NUTFS 1998:3 Statens energimyndighets föreskrifter om statligt bidrag till vissa investeringar inom energiområdet; biobränsleeldade kraftvärmeverk