2021-11-25
Förslag till Strategi” och Underlagsrapport till vätgasstrategin
Mottagare: Infrastrukturdepartementet
Dokumenttyp: Avrapporterade särskilda regeringsuppdrag
2021-11-16
Yttrande angående skärpt miljöstyrning i bonus-malus-systemet
Mottagare: Finansdepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2021-11-03
Yttrande angående Remiss av Energimarknadsinspektionens rapporter Genomförandeplan med tidsplan för att förbättra elmarknadens funktion samt Förslag till tillförlitlighetsnorm för Sverige
Mottagare: Infrastrukturdepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2021-11-01
Yttrande angående - Ansökan om tillstånd till utläggande av undervattenskabel enligt lagen (1966:314) om kontinententalsockeln – Bornholm Subsea cable project – Svenska delen av Östersjön
Mottagare: Näringsdepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2021-11-01
Rapport -Analys och förslag för bättre tillgång till laddinfrastruktur för hemmaladdning oavsett boendeform-ER 2021:24
Mottagare: Infrastrukturdepartementet
Dokumenttyp: Avrapporterade särskilda regeringsuppdrag
2021-10-27
Yttrande angående tillfällig utvidgning av statligt stöd genom nedsatt energiskatt
Mottagare: Finansdepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden