Soomaali - (somaliska)

Hagaha sida ugu fiican oo loo isticmaalo tamarta leyrka

Riix dukumentigaan dhinicaaga middig hadii aad rabto warbixin ku saabsan sida ugu flisan oo loo isticmaalo tamarta leyrka gurriga.