Energimyndigheten

Mina sidor och E-kanalen

Till E-tjänster Mina sidor

Till E-kanalen

Hitta rätt e-tjänst

I Mina sidor kan du ansöka om behörighet och logga in till:

  • Elbusspremie
  • Elcertifikat och ursprungsgarantier
  • Energikartläggning i stora företag
  • Hållbara bränslen
  • Klimatpremien
  • Statsstödsrapportering för biodrivmedel

Till E-tjänster Mina sidor

I E-kanalen kan du ansöka om stöd till:

  • Forskning
  • Teknikutveckling
  • Marknadsintroduktion
  • Energikartläggning

Till E-kanalen