Energimyndigheten

Aktuellt

Utlysningar

Alla utlysningar

Kommande utlysningar

E-tjänster Mina sidor och E-kanalen

Mina sidor

I Mina sidor kan du ansöka om behörighet och logga in till:

  • Elcertifikat och ursprungsgarantier
  • Elbusspremie
  • Hållbara bränslen
  • Energikartläggning i stora företag
  • Statsstödsrapportering för biodrivmedel

> Till E-tjänster Mina sidor

E-kanalen

I E-kanalen kan du ansöka om stöd till:

  • Forskning
  • Teknikutveckling
  • Marknadsintroduktion
  • Energikartläggning

> Till E-kanalen