Forskning och innovation bidrar till energiomställningen

Våra forsknings- och innovationsinsatser ger resultat för energisystemets omställning – i Sverige och världen.

Forskning och innovation