Hållbar mobilitet som tjänst

Det nationella projektet Hållbar mobilitet som tjänst syftar till att utveckla nya lösningar och hållbara affärsmodeller som i sin tur ska bidra till målet om en fossilfri transportsektor 2045 och en fossiloberoende fordonsflotta till 2030.

Satsningen är en del av den nationella plattformen A Challenge from Sweden och pågår under perioden 2017–2020. Syftet med satsningen är att utveckla, stimulera och öka implementering av nya hållbara och innovativa tjänster inom området hållbar och fossilfri mobilitet för att bidra till att uppnå fossilfrihet i transportsektorn som är en av regeringens prioriterade område.

Tillsammans med regionala innovationspartners Kista Science City, Ideon Science Park, Lindholmen Science Park, Science Park Mjärdevi och Sandbacka Park samlas några av Stockholms, Skånes, Västra Götalands, Östergötlands och Gävleborgs mest drivna och drivande intressenter inom upphandling, utveckling och hållbarhet för att investera i och sprida kunskap om Hållbar mobilitet som tjänst.

Satsningen ska resultera i intelligenta lösningar som kombinerar olika mobilitetstjänster. Dessa ska testas och demonstreras i de deltagande regionerna för att sedan spridas till fler regioner runt om i Sverige och internationellt.

Beställare och deltagande aktörer erbjuds

 • Operativt stöd för att nå uppsatta klimatmål inom hållbar transport

 • Långsiktig samverkan med lokala innovationsmiljöer. Inblick och möjlighet till praktiskt lärande kring innovationsupphandling som process.

 • Tillgång till global expertis och best practice inom mobilitet som tjänst

 • Delta i ett sammanhang med ledande myndigheter, beställare, företag och experter

 • Koordination av test och verifiering av lösningar

 • Stärkt lokal attraktionskraft genom internationell synlighet

 • Fördjupad kunskap inom det högaktuella ämnesområdet mobilitet som tjänst

Vad händer nu?

 • Behovsformulering - Formulera gemensamma behov, augusti - december 2017

 • Marknadsdialog - Identifiera ledande lösningar via en eller flera innovationstävlingar, januari-augusti 2018

 • Den 24-25 april välkomnar Energimyndigheten till nästa steg i projektet Hållbar Mobilitet som Tjänst – varmt välkomna! Klicka här för mer info och anmälan.

 • Den 23 maj kommer Energimyndigheten att presentera innovationstävlingen som kommer att genomföras under projektet Hållbar Mobilitet som Tjänst – klicka gärna här för att få mer info.

 • Test och verifiering - Utvalda lösningar testas och itereras i skarp miljö, augusti 2018-januari 2019

 • Implementering - Utvalda tjänster nyttjas och lösningar köps in, januari 2019-december 2019

A Challenge from Sweden

Energimyndighetens plattform för behovsdriven öppen innovation, A Challenge from Sweden, har utvecklats tillsammans med Swedish Incubators & Science Park (SISP). Denna plattform bygger på en kraftsamling och förenar de mest drivna aktörerna kring behov för transformativ hållbar utveckling och riktas särskilt gentemot effektmålen 100 procent förnybart och fossilfri transport.

A Challenge from Sweden skapar förutsättningar för upphandling, investeringar i och implementering av lösningar. Den behovsdrivna metodologin i plattformen möjliggör deltagande från många aktörer och är ett verktyg med stor potential för omställning i förhållande till energi- och klimatpolitiska mål.