Jag vill energieffektivisera min organisation

Här får du som som vill, ska eller måste energieffektivisera din organisation mer information, stöd och vägledning i ditt arbete.

Ekonomiska stöd och metodstöd

Ekonomiska stöd och metodstöd

Du kan få hjälp i ditt energieffektiviseringsarbete. Under dessa sidor presenterar vi våra olika typer av stödinsatser.

Läs mer om ekonomiska stöd och metodstöd


Inköp av produkter

Inköp av produkter

Inom din organisation står du alltid inför köp av produkter som använder energi. På dessa sidor kan du få hjälp i hur du ska tänka och hur du väljer dina produkter.

Läs mer om inköp av produkter


Vägledning och hjälp

Vägledning och hjälp

Behöver du vägledning? Här hittar du information om branschspecifika vägledningar, metodstöd, utbildning och rådgivning.

Läs mer om vägledning och hjälp


Utbildning

Utbildning

Vi har flera utbildningar inom energieffektivisering. På dessa sidor hittar mer information om dem.

Läs mer om utbildningOffentlig sektor

Offentlig sektor

Dessa sidor vänder sig till dig inom offentlig sektor. Stöd och bidrag till energi- effektivisering, elbusspremien och mervärden av energieffektivisering.

Läs mer om offentlig sektor


Lag och krav

Lag och krav

Det finns flera lagar som reglerar hur organisationer måste arbeta med energieffektivisering. På dessa sidor kan du ta del av vad dessa lagar innebär.

Läs mer om lag och krav