Kunskapsstöd till offentlig sektor

Informationen på denna sida vänder sig främst till dig som arbetar i kommun, landsting eller på länsstyrelse med förebyggande och lindrande åtgärder kopplat till störningar eller avbrott i energiförsörjningen.

På Energimyndigheten arbetar vi kontinuerligt med att utveckla vårt kunskapsstöd inom trygg energiförsörjning till aktörer i offentlig sektor. På denna sida och dess undersidor har vi samlat material som är av relevans för lokal och regional planering för trygg energiförsörjning.

Påverka utvecklingen av kunskapsstödet

Ett större arbete pågår för närvarande med att anpassa kunskapsstödet
till de behov som finns lokalt och regionalt. Om du arbetar med planering för en trygg energiförsörjning inom offentlig sektor, t.ex. i kommun eller på länsstyrelse, och har önskemål om hur vi kan utveckla stödet för att bättre passa just era behov, skriv till trygge...@energimyndigheten.se