Program och uppdrag

Här hittar du pågående program och uppdrag som handlar om energieffektivisering. Här finns också några av de internationella initiativ som vi deltar i samt ett urval av våra avslutade program.