Jag är säljare eller tillverkare av produkter

Är du tillverkare, importör eller återförsäljare? Här kan du läsa mer om de olika rollerna och vilket ansvar du har gällande krav på ekodesign och energimärkning för olika typer av produkter.

Ekodesign, energimärkning och CE-märkning


Ekodesign, energimärkning och CE-märkning

Lär dig mer om vad ekodesign, energimärkning, CE-märkning och EU-försäkran är.

Ekodesign, energimärkning och CE-märkning

 

Marknadskontroll av produkter


Marknadskontroll av produkter

Här hittar du som tillverkare, importör eller återförsäljare information om Energimyndighetens marknadskontroll.

Marknadskontroll av produkter

 

Produktgrupper A-Ö


Produktgrupper A-Ö

Här kan du se vilka produktgrupper som berörs av ekodesigndirektivet och energimärkningsförordningen.

Produktgrupper A-Ö

 

Tillverka, sälja eller importera


Branschmöten och omröstningar

Här hittar du alla planerade omröstningar om nya och reviderade ekodesign- och energimärkningsförordningar.

 

Marknadskontroll av produkter

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev om ekodesign och energimärkning vänder sig till dig påverkas av lagen om ekodesign respektive energimärkning, eller som av andra skäl vill följa utvecklingen.

Marknadskontroll av produkter

 

Tillverka, sälja eller importera


Skyldigheter och ansvar

Är du tillverkare, importör eller återförsäljare? Här kan du läsa mer om de olika rollerna och vilket ansvar du har gällande krav på ekodesign och energimärkning för olika typer av produkter.