Energi- och klimataspekter i fysisk planering

Kommuner kan bidra till en hållbar energiförsörjning i den fysiska planeringen. Energimyndigheten har finansierat forskning och projekt som är lyckade exempel på hur kommuner har tänkt på samspelet mellan energismarta transporter, byggnader och förnybar energi redan i planstadiet.

En kommun består av en mängd olika aktörer med olika behov. För att främja energihushållning och förnybar energi behöver flera aktörer samverka med kommunerna för att bidra i arbetet.

Här finns flera tips och lyckade exempel på hur den fysiska planeringen kan ge effektivare energianvändning, öka andelen förnybar energi och bidra till att uppnå flera samhällsmål.