Installatör

Till dig som är installatör av förnybar energi. Här hittar du en lista över certifierade installatörer.

Ekodesign och energimärkning

Ekodesign och energimärkning för installatörer

Är du installatör av uppvärmningsprodukter? Här kan du läsa mer om det ansvar du har gällande krav på ekodesign och energimärkning för olika typer av produkter.

Anlita en certifierad installatör

Till dig som arbetar med att installera förnybar energi till privatpersoner och/eller företag.