Marknaderna för biodrivmedel och fasta biobränslen

Energimarknadsrapporten för biodrivmedel och fasta biobränslen täcker in både biodrivmedel för transporter och biobränslen för el- och värmeproduktion. Förutom aktuella nyheter innehåller rapporten även prisutveckling för etanol, biodiesel, valda jordbruksprodukter, träpellets och träflis.

Denna rapport brukar innehålla information om både biodrivmedel och fasta biobränslen. I det senaste numret (jan 2017) ingår dock endast fasta biobränslen. Energimyndigheten planerar för att biodrivmedel ska inkluderas igen under 2017. Publicering planeras att ske månadsvis.