Marknaderna för biodrivmedel och fasta biobränslen

Energimarknadsrapporten för biodrivmedel och fasta biobränslen täcker in både biodrivmedel för transporter och biobränslen för el- och värmeproduktion.

Förutom aktuella nyheter innehåller rapporten även prisutveckling för etanol, biodiesel, träpellets och träflis. Publicering planeras att ske månadsvis.