Kom i kontakt med lokal energi- och klimatrådgivare

Den här sidan kan du använda dig för att hitta information specifikt för området som du bor i. Genom söktjänsten på sidan kan du hitta kontaktuppgifter till din kommunala energi- och klimatrådgivare och en länk till en solkarta om en sådan finns.

Kommunal energi- och klimatrådgivning

Energi- och klimatrådgivning är en kostnadsfri och opartisk tjänst från din kommun. Du kan vända dig till rådgivaren för att få råd och hjälp kring din solcellsinvestering och de känner till de lokala förhållandena där du bor.

Solkarta

En solkarta kan användas för en grov uppskattning av hur mycket el eller värme en solcells- eller solfångaranläggning skulle kunna ge på ditt tak. Beroende på vilken metod som kartan är framtagen med kan utfallet skilja sig åt och det är viktigt att titta på vilka antaganden som kartan bygger på. Energimyndigheten står inte för att tillhandahålla eller uppdatera kartorna, den som står som avsändare för kartan är alltså den som ska svara på frågor och liknande.

Elnätsägare

För att hitta vem som är elnätsägare där du bor kan du använda tjänsten www.natomraden.se

Hitta din kommun