Pågående remisser

Energimyndigheten ber ibland andra myndigheter och organisationer att yttra sig över våra förslag, så kallad remiss. Här publicerar vi de remisser där inte svarstiden gått ut.

Komplettering av samråd gällande äldre angivna riksintresseanspråk för energiproduktion

Energimyndigheten vill ha synpunkter på förslaget till sektorsbeskrivning och förslag till riksintresse för energiproduktion (Öresundsverket). När det gäller förslaget till riksintresse för energiproduktion (Öresundsverket) önskar vi synpunkter enbart från berörda myndigheter. Svara senast den 31 augusti 2018. Skicka gärna svaren i digital form till regist...@energimyndigheten.se.