Var med och bidra till en snabbare elektrifiering av transportsektorn

Har du, ert företag eller organisation en idé eller innovation som kan bidra till en snabbare elektrifiering av transportsektorn? Välkommen med din ansökan!

Sista dag för ansökan 2019-10-01 23:59
Utlysta medel 3 miljoner kronor

Som ett första steg i en utökad satsning, fördelade Energimyndigheten cirka 11 mijloner kronor under 2018-2019 till forskning och innovation inom elektromobilitet. Nu utlyser vi ytterligare 3 miljoner kronor för genomförbarhetsstudier som ett förberedande steg inför större satsningar mellan åren 2020-2023.

Insatserna ska bidra till en snabbare utveckling av nya tekniker för främst elektrifierade fordon, men även för elektrifierade fartyg, luftfartyg och arbetsmaskiner samt stärka kompetens och svensk konkurrenskraft inom dessa områden.

Projekt som påskyndar utvecklingen inom elektromobilitet kan få stöd

Utlysningen vänder sig till projekt som kan bidra till en snabbare elektrifiering av transportsektorn. Du kan söka stöd för kortare genomförbarhetsstudier som syftar till att undersöka förutsättningarna för ett fullskaligt projekt.

Några exempel på genomförbarhetsstudier som efterfrågas är sådana som syftar till projekt vars mål är att utveckla testmetodik- och testsystem samt modellering inom elektromobilitetsområdet. En lyckad genomförbarhetsstudie garanterar dock inte medel till ett fullskaligt projekt i kommande utlysningar.

Utlysningen riktar sig till projekt inom exempelvis följande forskningsområden:

 • Batterier
 • Superkondensatorer
 • Bränsleceller
 • Elmaskiner
 • Laddinfrastruktur
 • Kraftelektronik
 • Systemlösningar
 • Materialåtervinning
 • Miljösystemstudier

Projektet kan starta tidigast 1 januari 2020 och som längst pågå till 30 juni 2021.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till snabbare elektrifiering av transportsektorn kan söka. Det kan till exempel vara:

 • Företag, även små och medelstora
 • Offentlig sektor
 • Universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner
 • Institut

Projekt där olika typer av aktörer (till exempel bransch, akademi och forskningsinstitut) samverkar ses som positivt. Jämställdhet och mångfald ska beaktas vid sammansättning av projektgruppen, vid val av projektledare och vid projektets genomförande, innehåll, samt i dess mål och effekter.

Läs mer i den fullständiga utlysningstexten under ”Läs detta innan du söker”.

Kontakt

Vi lämnar support fram till kl. 16:00 samma dag som utlysningen stänger.


Utlysningsarkivet