Hållbar energi för alla

Energimyndigheten leder samhällets omställning till ett hållbart energisystem.

Vi bidrar med fakta, kunskap och analyser om tillförsel och användning av energi i samhället, och arbetar för en trygg energiförsörjning. 

Forskning om framtidens fordon och bränslen, förnybara energikällor och grön energiteknik får stöd av oss.

Vi stöttar också affärsutveckling som gör det möjligt att kommersialisera innovationer och ser till att goda lösningar kan exporteras.

Vi ansvarar för Sveriges officiella statistik på energiområdet, och hanterar styrmedel så som elcertifikatsystemet och handeln med utsläppsrätter.  

Dessutom deltar vi i internationella klimatsamarbeten, och förmedlar fakta om effektivare energianvändning till hushåll, företag och myndigheter.