Hållbar energi för alla

Energimyndigheten leder samhällets omställning till ett hållbart energisystem.

Vill du jobba hos oss? Här hittar du våra lediga tjänster!

Vi bidrar med fakta, kunskap och analyser om tillförsel och användning av energi i samhället, och arbetar för en trygg energiförsörjning.

Forskning om framtidens fordon och bränslen, förnybara energikällor och smarta elnät får stöd av oss.

Vi stöttar också affärsutveckling som gör det möjligt att kommersialisera innovationer och ny teknik, och ser till att goda lösningar kan exporteras.

Vi ansvarar för Sveriges officiella statistik på energiområdet, och hanterar elcertifikatsystemet och handeln med utsläppsrätter.  

Dessutom deltar vi i internationella klimatsamarbeten, och förmedlar fakta om effektivare energianvändning till hushåll, företag och myndigheter.

Energimyndigheten arbetar på uppdrag av regeringen och hör till Infrastrukturdepartementets ansvarsområde. Vi får våra uppdrag från regeringen via myndighetsinstruktionen och årliga regleringsbrev. I regleringsbreven står bland annat vilka mål myndigheten ska uppnå, hur mycket pengar myndigheten har till sitt förfogande och hur fördelningen mellan myndighetens olika verksamheter ska ske.

Läs mer om Energimyndighetens vision och verksamhetsidé.