Batterier

Batterier spelar en viktig roll för framtidens energiförsörjning och är en nyckelteknik för elektrifiering.

Tillgången på batterier är en viktig pusselbit om vi ska nå de svenska klimatmålen med nettonollutsläpp till senast år 2045. Batterier möjliggör utfasningen av fossila drivmedel och ökar flexibiliteten i elsystemet genom energilagring.

Komplex värdekedja med många utvecklingsområden

Den svenska batteriindustrin ligger i framkant, men det krävs satsningar inom många olika områden om den ska kunna fortsätta utvecklas och bidra till svensk tillväxt och konkurrenskraft. Till exempel en hållbar råvarutillförsel, kompetensförsörjning inom akademi och näringsliv samt satsningar på forskning, innovation och affärsutveckling. För att hålla ihop det hela krävs även insatser för samordning och samverkan, såväl nationellt som internationellt.

Fortsatt samverkan kring Sveriges delar av en hållbar europeisk batterivärdekedja

Hållbar europeisk batterivärdekedja
Nordisk batterivärdekedja