Områden för forskning

Energimyndigheten finansierar forskning inom många olika områden. Här hittar du våra forskningsområden.