Områden och verktyg för forskning och kommersialisering

Energimyndigheten finansierar forskning inom många olika områden, och stödjer affärsutveckling och kommersialisering av innovationer. Här hittar du våra forskningsområden och verktyg för kommersialisering.