Områden för forskning, affärsutveckling och kommersialisering

Energimyndigheten finansierar forskning inom många olika områden, och stödjer affärsutveckling och kommersialisering av innovationer. Här hittar du våra forskningsprogram och stöderbjudanden.