Områden för forskning

Energimyndigheten finansierar forskning och innovation inom många olika områden. Här hittar du våra pågående forskningsprogram.