Statistik

Energimyndigheten ansvarar för Sveriges officiella statistik på energiområdet.