Lagerstatistik för träpellets

För att få en bättre och mer långsiktig bild av försörjningsläget för träpellets i landet har Energimyndigheten börjat föra lagerstatistik hos pelletstillverkare, större pelletsanvändare och vid terminaler.

Energimyndigheten samlar på månadsbasis in information om färdigvarulager av träpellets redo för leverans eller användning. Ett 40-tal företag besvarar enkäten vilka representerar en dominerande andel av lagerkapaciteten. Under februari och mars har fler företag anslutit till undersökningen.

*Reviderat värde

Datum
Pellets i lager (bokat och obokat)
Nyttjad lagerkapacitet
29 februari 2024
256 821 ton
41 procent
31 januari 2024
279 191 ton*
48 procent*
31 december 2023
308 366 ton
61 procent