Internationella klimatsamarbeten

Energimyndigheten ansvarar för Sveriges program för internationella klimatinsatser. Målet är att utveckla internationella klimatsamarbeten och minska de globala utsläppen av växthusgaser.